Vizyonumuz

Değerlerimiz ve Sürekli Gelişim Felsefesi ile ürün, hizmet ve yönetimde mükemmellik işimiz… Müşteri sadakati kalite anlayışımız, rakiplerin takdirini kazanmak motivasyon kaynağımız…

Misyonumuz

Ülke ekonomisine üretim istihdam sağlayan entegre tesislerimizde kurumsal bir yapı ile kaliteli ürün ve hizmet sunmaktır. Perdelik kumaşta taahhüt ettiğimiz kalitede nihai tüketici memnuiyetini hedeflemek dünya trendlerini yakında takip etmek, iç ve dış pazarda sahip olduğu ekonomik payı korumak ve arttırmaktır.

Kalite Politikamız

Aydın Örme, Kalite Sistemini, aşağıda yer alan prensipleri esas alınarak düzenlemiştir ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 • Müşteri Odaklılık:
  • Faaliyet ve prosesler, müşteri sözleşmesi şartlarına odaklıdır.
  • Yasal çerçeve ve kuruluş bağlamı dikkate alınır.
 • Liderlik:
  • Organizasyon yapısı belirlidir ve görevler tanımlanmıştır.
 • Kişilerin Katılımı:
  • Yeterli ve uygun personel istihdam edilir.
  • Hedefler ve görevler paylaşılır.
 • Proses Yaklaşımı:
  • Faaliyetler, fonksiyonlar ya da ürünler bazında alt proseslere ayrılmıştır.
  • Prosesler, kaynaklar, hedefler, kontroller ve yöntemler dokümante edilmiştir.
 • Sürekli İyileştirme:
  • Sistem, müşteri beklentilerini daha fazla karşılamaya yöneliktir.
  • PUKO döngüsünü kullanarak, sistemin zayıf yanları iyileştirilir.
  • Eğitimler ile personel nitelikleri geliştirilir.
 • Kanıt Esaslı Karar Alma:
  • Hedefler ölçülebilir birimler ile konulmuştur.
  • İş sonuçları kaydedilir ve hedeflerle kıyaslanır.
 • Kuruluş Bağlamı ve Paydaşlar:
  • Kuruluş bağlamı analiz edilmiştir.
  • İş sonuçlarının paydaşlar için tatmin edici olmasına çalışılır.

Kalite anlayışımız Müşteri Sadakatidir. Kalite; tüm çalışanların sorumluluğunda olan bir süreçtir. Riskleri ortadan kaldırmaya veya etkilerini azaltmaya dayalı kalite anlayışının hâkim olduğu bu süreçte; bilgi, eğitim, verimlilik, karlılık, maliyet, takım çalışması ve hız, rekabet gücümüzün temel kriterleridir. Tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğu esastır.

Kalite Hedefleri

Aydın Örme stratejik planlarında yer alan; kalite, randıman ve satış hedeflerini başarmak, standart, sistematik ve modernize edilmiş yöntemlerimi ile ürün ve hizmet kalitesini sürekli daha iyiye taşımaktır.

Yukarı a